13. Tvorba myšlenkové mapy

  1. Seznámení s koncepcí myšlenkového mapování
  2. Tvorba vlastní myšlenkové mapy na vybrané téma