2. Zasílání emailů a seznámení se Školou online

  1. Zasílání neformálních a formálních emailů bez přílohy a s přílohou
  2. Seznámení s prostředím Školy Online