20. – 23. Tvorba infografické hádanky

  1. Seznámení s aplikací Piktochart pro tvorbu infografiky
  2. Tvorba infografiky vybraného místa v aplikaci Piktochart
  3. Tvorba slovního mraku dle informací o vybraném místě v aplikaci Wordclouds.com
  4. Sdílení konečné podoby infografiky na společném Kidblogu.